Y online

Ostatnie pożegnanie w kaplicy i kremacja zwłok w zakładzie

Jeszcze kilkanaście lat temu kremacje w Polsce były rzadkością. Teraz zdarzają się coraz częściej. Niejednokrotnie to zmarli w pozostawionym testamencie zapisują adnotację o tym, że ich ciało ma zostać skremowane.

Przygotowanie osoby zmarłej do kremacji i koszt usługi spopielania

kremacje zwłok w KrakowieKremacja to inaczej spopielanie zwłok. Takie usługi oferowane są przez zakłady pogrzebowe. Niektóre z nich posiadają własne krematoria. Oczywiście nie są one duże. Są to piece, które ogrzewane są do bardzo wysokiej temperatury. Spopiela się zwłoki znajdujące się w prostej drewnianej trumnie. Cały proces wcale nie trwa długo. W piecu kremacyjnym panuje tak wysoka temperatura, że zwłoki zostają spopielone po kilku chwilach. Jedynymi elementami, które mogą pozostać są kości udowe, czyli największe i najmocniejsze kości w ludzkim ciele. Tego typu usługi jak kremacje zwłok w Krakowie wykonywane są w co najmniej kilku miejscach. Mogą być różnice w cenie za taką usługę. Należy liczyć się z kosztem usługi rzędu około 2000 zł, choć to zależy już od konkretnego miejsca. Oczywiście kremacja wykonywana jest z zachowaniem powagi i szacunku wydarzenia. Przy kremacji obecni są najczęściej członkowie rodziny osoby zmarłej. Najpierw ciało znajduje się w sali pożegnań, w kaplicy. Tam bliscy po raz ostatni mogą zobaczyć zmarłego. Później zmarły w trumnie przenoszony jest to krematorium. Tam następuje już proces kremacji.

To jednak nie zwalnia z obowiązku organizacji pogrzebu. W Polsce prawo zakazuje przechowywania prochów osób zmarłych. Muszą one zostać pochowane w urnie lub włożone do specjalnej ściany na urny z prochami. Większość decyduje się na pochówek tradycyjny urny z prochami, którą dodatkowo wkłada się do małej trumienki. O kremacji może zdecydować tylko bliska rodzina osoby zmarłej (najczęściej zgodnie z jej wolą za życia).