Y online

Badania pisma – kiedy i dlaczego się je wykonuje?

Ocena próbki pisma konkretnej osoby bywa często wykorzystywana w praktyce policyjnej i sądowej. Warunki takiego badania są bardzo dokładnie określone – zarówno sposób jego przeprowadzania, jak i okoliczności w których jest wskazane wykonanie takiego badania.

Kiedy wykonuje się badania pisma odręcznego?

badanie pisma ręcznegoOpinia biegłego grafologa z zakresu pisma odręcznego najczęściej pojawia się w praktyce prokuratorskiej i sądowej. Dzięki takim badaniom można w ułatwiony sposób dążyć do rozstrzygnięcia o odpowiedzialności za przestępstwa – na przykład, które dotyczą wiarygodności dokumentów (najczęściej chodzi o zwykłe podrobienie podpisu osoby trzeciej). Co więcej badanie pisma ręcznego jest bardzo często kluczową kwestią we wszystkich tych sprawach w których istnieją przesłanki, że osoba dopuszczająca się przestępstwa na przykład podczas zawierania umowy kredytowej bądź innej przedłożyła odpowiednim organom podrobione bądź przerobione dokumenty. Dzięki temu profesjonalny grafolog podczas dokonywania badania pisma odręcznego i tworzenia ekspertyzy na ten temat może stanowić bardzo dużą pomoc podczas sądowych rozpraw. Dzięki swojej pracy oraz doświadczenia przedłożyć w sądzie jeden z najważniejszych w sprawie dowodów przesądzających o zaistnieniu przestępstwa bądź wykroczenia, a także o winie podejrzanego o te dokonania sprawcy.

Badaniem pisma zajmuje się grafolog. Aby mógł on wykonywać swoją pracę w sądzie wymagane jest, aby ukończył konkretną specjalizację, a także przeszedł odpowiednie szkolenia. Nie jest to łatwa droga kariery zawodowej – wymaga ciągłej nauki oraz poszerzenia swojej wiedzy i posiadanych już umiejętności przez każdego grafologa, który chce się spełniać w swojej pracy i czerpać z tego tytułu duże zadowolenie i korzyści finansowe.